Извънреден план за спасяване на Санторини от истеричното застрояване и туристопоток

0
611

Проучване, проведено от Гръцкото дружество за околна среда и културно наследство, с цел да се покаже община Тира – Санторини, предлага някои решения, за да се решат различните проблеми, пред които е изправена общината.

Преди няколко години, когато богата американска двойка пристига в луксозното местообитание за почивка в Ия, Санторини с мечта: да посети носа. Те обаче, не са могли и да си представят, че на такъв остров в средата на Егейско море, за да изминат разстояние от около 23 километра, ще отнеме 2 до 2,5 часа. В крайна сметка така и не пристигат на местоназначението си и се отказват.

Но не само безпрецедентното задръстване по малкото улици на острова представлява проблем за туристите, но и фактът, че свободните пространства на острова са трудни за намиране, е друг основен проблем.

За една и съща нива земя са предложени два различни инвестиционни проекта, за които Централният археологически съвет даде положително становище. Едното предложение се отнася до инсталирането на модерна пречиствателна станция за отпадъци, а другото – изграждането на петзвезден хотел. Срокът за отчуждаване на площта за изграждане на блока изтича през септември и ако той не продължи, ще бъде отворен пътят за туристическата инвестиция.

Поразителният случай на Санторини е, че натискът върху развитието на острова не се забави дори през десетилетието на икономическа рецесия. Напротив, до 2019 г. Санторини преживява неистов растеж – спрян от пандемията и блокировките – което прави община Тира една от най-богатите в страната. Въпреки това, размерът на застрояването, както демографски, така и жилищен, създава проблеми с това, че общината най-накрая възлага на Гръцкото общество за околна среда и културно наследство проект за развитие на община Тира, който учените представиха преди дни на гръцкия премиер, Кириакос Мицотакис.

Централната точка на предложенията на Гръцкото общество за околна среда и културно наследство за постепенно популяризиране на община Тира е стремежът към голяма площ (бреговете на калдерата на двата острова, заедно с цяла Тирасия и място за археологически и природен интерес в южната Тира, в района на Акротири- Влихада-Емпорио-Пророк Илия-Древна Тира) трябва да се подготви за бъдеща кандидатура за включване в международния списък на паметниците на културното и природно наследство на ЮНЕСКО (WorldHeritageSite). По-специално, предложенията на учените, наред с други, включват следното: Що се отнася до енергийния сектор, се предлага незабавна експлоатация на геотермалната вода с ниска енталпия, която е в изобилие в южната част на Санторини, особено за 13-те обезсоляващи инсталации, които в момента работят с изкопаеми горива. Също така се счита за важно средносрочното популяризиране на геотермална енергия с висока енталпия от Милос, което ще позволи устойчиво движение с електрически превозни средства в двете общини Милос и Тира. Планираното от IPTO електрическо свързване на Тира с Милос през следващите две години е необходимо, но не достатъчно условие в усилията за използване на геотермалната енергия от Милос за осигуряване на чисто електричество на Тира.

За справянето с наплива на туристите, се счита за изключително важно да се избягват синхронизирани пристигания на круизни кораби,  като се използва опита от Венеция и вярно изпълнение на програмата на Общинския пристанищен фонд на Тера.

Предлага се също така да се ограничи или дори напълно да се забрани създаването на нови туристически места за настаняване в непланирани райони и в някои населени места, където има насищане (напр. Ия, Имеровили Imerovigli, Фира/Тира). Като решение се предпочита намаляването на коефициентите на сградите за хотели (във всички зони).

Освен това ежедневните пристигания на фериботи по маршрута Ираклион / Атиниос трябва да бъдат намалени от един на два на ден и туристическият сезон трябва да бъде удължен, като се наложат ограничения върху пиковите периоди и се използват стимули и пречки за нови туристически места за настаняване от всякакъв вид.

Развитието на жилища изисква за известно време или за постоянно някои непопулярни забрани.

Освен всичко друго се предлага: а) Забрана за временно строителство в извънрегулационните зони със специален акцент върху новия път между летището и Ия. (б) Абсолютна забрана за ново строителство в специфични, вече претоварени зони. (в) Забрана (или намаляване) на строителни проекти във вече пренаселени райони. (г) Подновяване на годишното спиране за всяко разрешително за нов хотел или друг вид хотелско настаняване, докато не бъде удостоверено, че инфраструктурата е била надградена в достатъчна степен и одобрена от Специалния градоустройствен план. 4)

Що се отнася до водните ресурси на Тира, остров с особено малко валежи, инсталирането на цистерни (резервоар за вода) се предлага във всяка нова сграда. Инсталирането на двойна водоразпределителна система _ една за питейна вода, а другата за многократно изпалзваема вода и подходящо напояване в полета и градини също ще допринесат за облекчаване на проблема.

5. Що се отнася до управлението на отпадъците, изследователите смятат, че отчуждаването на мините Metaxa трябва да приключи през юли, така че мястото да бъде на разположение за инсталиране на инфраструктура за управление на отпадъците (например зелено петно). Леярната ще бъде инсталирана в югозападния край на Санторини. Необходим е и основен ремонт на системата за рециклиране.

6. За земеделските земи и селскостопанската продукция се изисква държавна подкрепа за включването на лозарската зона на Тира и Тирасия в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, запазване като лозя на всички площи, които са били лозя през 2011 г. , с едновременна и икономична забрана за промяна на земеползването, за да се избегне застрашената монокултура на туризма.

7. По отношение на ландшафта и зоните на защита има спешна необходимост от признаване и защита на специалните ландшафти на Тира и Тирасия, които вече са застрашени от неразрешено или неконтролирано строителство, като Влихада с внушителните скални образувания, Акротири, Меспа Пири Плаж, район Камбия, район калдера и южната страна на Акротири), както и зоната по пътя за Профитис Илиас.

Институционализацията може да се извърши или с предстоящото проучване на Специалния градоустройствен план, или чрез настоящото Специално екологично проучване и плановете за управление. Наред с други се предлага да се определи праг  за жилища в извънрегулационни зони и да се хармонизира коефициентът на застрояване за хотели в периметрова зона от 200 метра около населените места с приложимите за жилищата.

Освен това изследователите формулират предложения за културна инфраструктура, но също така и за проектиране на устойчив транспорт с незабавна забрана за движението на четириколесни превози и въвеждане на такса за ползване на автомобил от един пътник в пиковите часове и сезони, създаване на място за паркиране извън населените места. Освен това се предлага стриктно спазване на ограничение от 8 000 пътници, влизащи в Санторини дневно, включително групи от Крит, и забрана за нощни круизни кораби в района на калдерата.