Имотите се прехвърлят електронно от 1 ноември в Гърция

0
2462

От 1 ноември  ще започне да функционира нов електронен регистър за прехвърляне на имоти в Гърция. Процедурата ще приключва в кратки срокове най-много за 2-3 дни, при условие че имотът няма неуредени задължения и е регистриран законно.

Съгласно новата система, събирането на документи ще се извършва от нотариус, който съставя договор за прехвърляне на собственост след получаване на съответното разрешение от страните.

Нотариусът ще влиза в онлайн платформата с лични пароли и ще подава искане за издаване на необходимите удостоверения и документи в електронен вид за всяка заинтересована страна поотделно. Така данъкоплатците ще бъдат освободени от ангажимент да посещават данъчната служба, общините, поземления кадастър, градоустройствения отдел.

Новото цифрово приложение ще съдържа всички необходими документи за имота от всички заинтересовани институции, които ще се извличат от нотариуса и въвеждат в картотека на прехвърлено имущество. На държавния дигитален портал ще работи електронна платформа, наречена “Електронна имотна картотека”, с цел опростяване и дигитализиране на процеса на събиране на документи, необходими при изготвянето на нотариални документи за учредяване, прехвърляне, промяна или заличаване на права върху недвижими имоти.

В бъдеще заинтересованите страни и нотариусът, който съставя съответния нотариален акт, ще влизат в електронната платформа с помощта на кодовете за доверие на Генералния секретариат за информационни системи на публичната администрация на Министерството на цифровото управление. Предвидено е в електронната платформа заинтересованите лица и нотариусът да упълномощават трети лица за извършване на предоставяните от платформата услуги.

Съгласно процедурата, нотариусът ще влиза в платформата за издаване на необходимите документи и извършване на нотариалното действие. Необходимите документи ще се появяват в специален файл за електронно предаване.

Целта на проекта е тази процедура да бъде изцяло компютризирана и служителите на съответните институции да бъдат освободени от междинните обслужващи стъпки, необходими за окончателното прехвърляне на недвижими имоти.