Имотната декларация Е9 ще се актуализира автоматично

0
469

Формулярът за имотно състояние ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ (E9) на данъкоплатците ще се актуализира автоматично след продажба или покупка на имот.

Независимият орган за публични приходи (AADE) автоматизира процесите и формулярът E9 вече ще бъде актуализиран цифрово за продавачи и купувачи на имоти. На по-късен етап автоматичното подаване на извлечение E9 ще бъде разширено до дарения и родителски отстъпки.

По решение на директора на AADE автоматичното създаване на декларация E9, без действие от страна на данъкоплатеца, се извършва въз основа на данните, получени от myPROPERTY, след подаване на данъчната декларация за прехвърляне на имущество и осчетоводяване на договора. Гражданинът получава известие по имейл, че извлечението Е9 е подадено автоматично и може да го търси в съответното приложение на портала myAADE.

Дигиталното създаване и подаване на декларации E9 започва като пилотен проект от петък за нотариалните документи, публикувани в платформата myPROPERTY и отнасящи се до данъчни декларации за прехвърляне на недвижими имоти, подадени след 17 май и качени в платформата от петък. Само през 2022 г. повече от 135 000 данъчни декларации за прехвърляне на недвижими имоти за покупки и продажби на недвижими имоти, включващи 319 295 транзакции, бяха подадени до цифровата платформа AADE.

Както каза ръководителят на AADE Йоргос Пицилис, „автоматизирането на декларациите E9 значително улеснява реализирането на сделки с недвижими имоти от гражданите и бизнеса, тъй като те не е необходимо да попълват и подават специфичните декларации, като в същото време гарантира навременното изпълнение на своите данъчни задължения.”

Междувременно изглежда, че пилотната операция на електронното досие за собственост е изправена пред проблеми, които според служителите на Министерството на финансите и нотариусите ще бъдат решени до ноември, когато бъде напълно въведена. Отбелязва се, че електронното досие означава, че продавачите и купувачите на недвижими имоти няма да бъдат задължени да посещават данъчни служби, общини, служби по кадастъра и т.н., за да събират десетките оправдателни документи, необходими за прехвърляне на имот. Това се поема от нотариусите, които след упълномощаване от страните по договора ще изтеглят всички необходими съпътстващи документи чрез новата платформа eTransfer.