Имотния формуляр Е9 вече се подава автоматично

0
474

Онлайн формулярът E9, който собствениците на имоти трябва да предадат на данъчните власти, вече се попълва автоматично и се изпраща за данъкоплатците, които продават или купуват недвижими имоти.

През първите два месеца от работата на новото онлайн приложение, въз основа на данните, получени от платформата myPROPERTY на Независимия орган за публични приходи (AADE), са подадени автоматично повече от 23 000 извлечения E9, което представлява 60% от общата подадена сума. С новите приложения, които AADE активира, бюрокрацията при прехвърлянето на недвижими имоти е значително намалена. За разлика от това, мерките, предприети от правителството за удостоверяване на плащането на ПДП – т.е. данъка върху общинската собственост – изглежда не работят, с големи закъснения в обслужването на гражданите, главно от общините в региона.

В много случаи автоматичното попълване и подаване е невъзможно, тъй като Идентификационният номер на имота (ATAK) не е правилно деклариран. Конкретно в 10 000 случая той не е приключил. ATAK, както съобщават от данъчната администрация, има решаваща роля в автоматичната декларация E9, тъй като процесът не може да продължи, ако ATAK на прехвърления имот не е регистриран по време на цифровото подаване на данъчната декларация за прехвърляне на имот в myPROPERTY. В такива случаи попълването и подаването на E9 не се извършва автоматично, а от купувачите и продавачите на имотите.

Според предоставените данни за шест от всеки 10 прехвърляния на собственост формулярът E9 се подава цифрово, без никакви действия от страна на данъкоплатците, които просто получават известие по имейл, че декларацията E9 е подадена и могат да я потърсят в цифровия портал myAADE . Скоро мярката ще обхване и родителските надбавки и даренията на имоти. Данъкоплатците получават електронно известие и имейл и са информирани за създаването на своя E9. След това автоматично генерираният формуляр E9 се счита за окончателно изпратен. Ако се установи несъответствие между договора за прехвърляне и автоматичната декларация E9, данъкоплатците могат да подадат коригирана декларация E9 в законовия срок.