И българи ще могат да почиват без пари в Гърция по нова социална програма

Приблизително 200 000 бенефициенти, които имат ваучери за социален туризъм от БЗС за периода 2022-2023 г., имат срок до края на юли да ги използват

0
527

Близо 200 000 бенефициенти, които имат ваучери за социален туризъм от БЗР за периода 2022-2023 г., имат срок до края на юли да ги използват, като от 1 август се очаква да стартира новата програма за нови 300 000 бенефициенти. Това се случва традиционно, стига да има ваучери за социален туризъм от DYPA и бившия OAED, като бенефициентите използват или първите два месеца от всяка нова програма (август – септември), или последните два (юни – юли).

До 12 нощувки

До дни ще бъде издадено новото министерско решение за програмата за 2023-2024 г. на DYPA, която ще се отнася до 300 000 ваучера за почивка. По информация кандидатстването на бенефициентите ще започне през втората половина на юни, като първите ще могат да осребрят новите си ваучери от идущия август до юли 2024 г.

Продължителността на престоя на бенефициентите ще бъде до шест нощувки за всички региони на Гърция, докато на островите Лесбос, Хиос, Лерос, Кос и префектура Еврос те ще имат право на до 10 нощувки. Също така в Самос, както и в общините Истиея – Едипсос и Мантуди – Лимни – Аг. Анна от Н. Евия, ще бъде възможно да останете до 12 нощувки.

Всъщност, според информацията, цените на субсидията за настаняване във всички райони ще бъдат увеличени с 20% за нощувки, които ще се осъществят през август 2023 г. и през периодите от 15.12.2023 г. до 14.1.2024 г. и от 26.4.2024 г. до 12.5. 2024 г. За местата за настаняване на остров Самос и общините Истиеа – Едипсос и Мантуди – Лимни – Ag. Анна, цените на субсидията се увеличават с 20% през целия период на изпълнение на програмата.

Общият годишен доход на семейството, независимо от източника му, реален или предполагаем, за предходната година на изпълнение на програмата за фискална година, не трябва да надвишава 30 000 евро.

За дългосрочно безработните общият годишен семеен доход не трябва да надвишава критериите за доходи за помощите за отопление, т.е. 16 000 евро за сам човек, 24 000 евро за двойка, плюс 3 000 евро за всяко дете и 27 000 евро за семейства с един родител , плюс 3000 евро за всяко дете след първото.