Кипър защити сиренето си „халуми“ и то веднага поскъпна

0
313

Министърът на земеделието на Кипър Костас Кадис изрази задоволството си миналия петък от производството на местно сирене халуми като продукт, който най-накрая влезе в категорията със защитено наименование за произход (ЗНП). От миналия четвъртък, 1 септември, фабриките за сирене и супермаркетите в Република Кипър са задължени да спазват спецификациите на ЗНП, въз основа на съответната наредба и законодателство и след постигане на споразумение между всички участващи страни. В изявленията си пред Кипърската информационна агенция Кадис изрази задоволството си от факта, че по-голямата част от фабриките за сирене са сертифицирани от международната организация Bureau Veritas и вече са започнали да произвеждат халуми със ЗНП. Той каза още, че производството, базирано на строгите спецификации и процедури на европейските организации, дава добавена стойност както в цената, така и в репутацията. „Моята оценка е, че ще видим ръст в продажбите на продукта, но евентуално ще видим и ръст в цената на продукта“, каза той. Министърът обясни, че поскъпването на традиционното кипърско сирене, особено на международните пазари, е нещо, което се търси, тъй като халуми е един от малкото продукти, които не са получили заслуженото увеличение на цената, въпреки ръста на цените във всички суровини, необходими за производството му. „Запазването на същата цена на Халуми“, добави той, „не е нещо, което би било нормално.“ Министърът също така изчисли, че въз основа на увеличението, дадено на овцевъдите и козевъдите (30-35 цента), крайното увеличение на цената на халуми за килограм ще бъде под 1 евро за потребителите. Що се отнася до перспективите за нови ферми, Кадис каза, че има много голям брой заявления, подадени по инвестиционната програма на кипърското министерство на земеделието и някои от заявленията се отнасят за овцевъдството и козевъдството. Освен това министърът каза, че вече са подадени пет заявления от кипърски турци за производство на ЗНП халуми и те се оценяват. Изпълнителният секретар на Панкипърската асоциация на супермаркетите Андреас Хаджадаму каза пред CNA, че сега супермаркетите ще приемат само PDO халуми, добавяйки, че е даден неофициален преходен период от 10-15 дни за разпродажба на старите запаси.