Красимир Вълчев: Над 1000 ученика са избрали да учат в електронна среда, а не присъствено в училище

0
572

Над 1000 деца в момента се обучават в електронна среда с действащи заявления*, а над 1700 са с подадени заявления за обучение в електронна среда, което е 2,4% от общия брой ученици, които са 700 хил., каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в предаването „Още от деня“ по БНТ днес.

На въпроса на водещата за кои ученици се отнася това, министър Вълчев каза: “За всички ученици, във всички класове, във всички училища в България”.

В момента над 60 % от системата учи присъствено, добави той.

Във връзка с предстоящото тестване за коронавирус в училищата “Категорично тестът ще бъде само по желание”, каза още Красимир Вълчев. Той добави, че това е възможност родителите да тестват безплатно децата си.

„Предоставихме възможност и за безплатно тестване и на учителите“, каза още министърът, като уточни, че здравните власти ще направят организацията в училищата, а медицинските специалисти ще вземат участие.

Той съобщи, че 24 % от учителите са заявили желание да се ваксинират. 2/3 от тях са ваксинирани. Възможността за ваксиниране на всеки един учител остава отворена. Няма настроения срещу ваксините, има сдържаност. Склонни са да се ваксинират, но на по-късен етап, искат да имат повече информация“, обобщи образователният министър.

При рязко влошаване на епидемичната обстановка, системата във всеки един момент може да премине към обучение в електронна среда.

*Родителите или учениците, които преценят, че предпочитат да останат вкъщи и да учат в електронна среда през учебната 2020/2021 г. трябва да подадат заявление за Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) до директора на училището:

Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Наредба 10 на МОН

ОЕСР може да бъде и по желание на родителя (чл. 40а, ал. 4, т.3)

Чл. 40а.

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

ОЕСР може да бъде синхронно или асинхронно:

Чл. 40б.

(1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност – несинхронно.

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

Изпитването на учениците, които се обучават в ОЕСР се осъществява само в електронна среда:

Чл. 40б.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

След подаване на заявление от родителя обучението в електронна среда трябва да започне до 7 работни дни

Чл. 40ж. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 започва до 7 работни дниот датата на подаване на заявлението по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 при възможност да се осигури и при писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние в електронна среда, която училището и/или училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, могат да осигурят по учебните предмети от училищния учебен план.

От момента на подаване на заявлението за обучение в ОЕСР ученикът може да не посещава присъствено учебите занятия

Чл. 40ж.

(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1, до решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Обучението в ОЕСР може да се прекрати по всяко време със заявление от родителя

Чл. 40ж.

(3) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 се прекратява:

1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

Обучението в ОЕСР може да бъде до края на учебната 2020/2021 г. и без да е обявена епидемична обстановка

§ 12. До края на учебната 2020 – 2021 г. обучението по чл. 40а, ал. 4 може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка.

Заявлението се подава до директора на училището.

Снимка: БНТ