Краткосрочните наеми бележат бърз растеж в Гърция и цяла Европа

0
617

Местният пазар се превърна миналата година във водеща сила за възстановяване на търсенето на краткосрочни наеми в цяла Европа.

Според последния доклад на AirDNA, която е специализирана в анализа на данни от платформите Airbnb и Vrbo, през 2021 г. увеличението на търсенето на краткосрочни наеми на имоти (под формата на нощувки) се е увеличило в Гърция с 40,7% спрямо 2020 г., извеждайки страната на челното място в Европа по отношение на растеж. Следва Русия с годишен ръст от 39,3%, след това Хърватия (30%), Франция (28,7%) и Испания (22,8%). В цяла Европа средното увеличение на търсенето на краткосрочни наеми през миналата година се е увеличило с 18,4% спрямо 2020 г.

Гърция също регистрира най-голям ръст през декември, като се представя дори по-добре от средното за годината: броят на нощувките нарасна с 53,5% спрямо декември 2020 г., изпреварвайки Италия (с 51,9%) и Хърватия (49,9%). Това е забележителен подвиг, който подчертава нарастването на търсенето на зимни дестинации, главно от гръцки гости.

Данните на AirDNA показват, че гостите както от Гърция, така и от чужбина продължават да избират самостоятелни къщи и апартаменти, отдадени под наем чрез онлайн платформи, за разлика от конвенционалните хотели, тъй като по този начин са по-защитени от пандемията.

Разбира се, 2021 г. не е сигнал за пълно възстановяване на сектора до нивата от последната предпандемична година (2019), тъй като сравнението показа 24,2% общ спад на базата на постиженията от 2019-та. И все пак към края на годината картината беше още по-окуражаваща, тъй като четвъртото тримесечие се оказа особено силно, особено през ноември, когато този и много други пазари надминаха ноември 2019 г.

Началото на варианта на Omicron отново включваше възстановяване през декември, като само Франция и Русия се справяха по-добре, отколкото през декември 2019 г. В Гърция броят на нощувките изостава от този от две години по-рано с 8%, докато през ноември той показа 7,6 % аванс. Като изключим повече непредвидими развития в областта на здравеопазването, през 2022 г. трябва да се види пълно възстановяване в сектора в сравнение с 2019 г. в по-голямата част от Европа. Броят на резервациите за първото тримесечие на годината вече е по-голям от тези за януари-март 2019 г. с 0,3%.