Краткосрочните наеми в Гърция с рекорден ръст през това лято

0
750

Търсенето на краткосрочни наеми на гръцкия пазар това лято отчете значителен годишен ръст от 61,8%, което го нарежда на челно място сред страните от Южна Европа и демонстрира възстановяването, което секторът и туризмът като цяло преживяват тази година.

Според последното общоевропейско проучване на специализираната компания за анализ на краткосрочни наеми AirDNA, резервациите в Гърция през тримесечието юни-август показват годишен ръст, който изостава само от този в Норвегия (71,2%) и Унгария (65,8%). По-важното е, че гръцкият пазар комфортно надмина представянето си през 2019 г.: Резервациите се увеличиха с 24,1% в сравнение с рекордното лято на 2019 г., изоставайки само от Германия, където увеличението беше от порядъка на 24,8%. Развитието потвърждава прогнозата на ръководителите на AirDNA по-рано тази година, че приходите от краткосрочни наеми за 2022 г. ще надминат тези от 2019 г., които бяха около 1,4 милиарда евро.

На общоевропейско ниво търсенето през август тази година се е увеличило с 36% на годишна база, докато спрямо 2019 г. има увеличение от едва 0,2%. В резултат на това общите приходи се увеличиха с 30,1% в сравнение с миналата година, но също и с 16,7% в сравнение с 2019 г., поради по-високите цени тази година, докато средната заетост достигна 76,5%.

На гръцкия пазар средната цена се е повишила с 2% през август тази година, но спрямо август 2019 г. увеличението е около 14%. Интересен аспект се отнася до значителното подобрение в търсенето на центъра на Атина: Въз основа на картината на резервациите до началото на септември стана ясно, че през периода от последните четири месеца на 2022 г. (септември-декември) ще има увеличение със 125% спрямо същия период на миналата година. Това е представление, което следва общоевропейската тенденция за постепенно завръщане на чуждестранни посетители и в големите градски центрове, извън популярните летни туристически дестинации. По-рано AirDNA съобщи, че най-голямото увеличение на търсенето в Гърция през юли и август в сравнение с 2019 г. е регистрирано от Кос със 101%, докато Тинос регистрира увеличение от 60%.