Краткосрочните наеми генерират 1,65% от икономиката на Гърция

0
284

Краткосрочните наеми (STR), резервирани чрез онлайн пазари, съставляват 21,5% от всички нощувки на туристи в Гърция и имат голям принос за брутния вътрешен продукт на страната, според изследователски доклад, представен от професор Георгиос Дукидис на конференцията за недвижими имоти Prodexpo в четвъртък.

Докладът е изготвен в сътрудничество с Атинския университет по икономика и бизнес (AUEB) и има за цел да установи приноса на краткосрочните наеми за гръцката икономика.

Водещи в изследването бяха Дукидис и д-р Лефтерис Киосес в сътрудничество с Изследователския център за е-бизнес на AUEB, или ELTRUN.

Дукидис каза, че през 2022 г. STRs са допринесли с 1,65% към БВП, което се равнява на 3,44 милиарда евро и е поддържало 54 000 работни места.

Директният ефект върху БВП варира между 7,58-8,12 милиарда евро, или около 3,64-3,90% от БВП.

Освен това STR изиграха ключова роля в туристическите услуги, като нощувките за осем последователни месеца през 2022 г. възлизат на общо над 1 милион.

Професорът на AUEB отбеляза, че STR позволяват на социално, финансово и демографски уязвими групи в обществото, предимно индивиди, да търсят допълнителен поток от доходи и че те обикновено са възрастни хора, живеещи или в полуградски райони, или близо до градски центрове.

Географското им разпределение също е широко разпространено, като най-големият населен регион на Гърция, Атика, представлява само 16-20% от нощувките.

STRs предлагат алтернативи на бързо нарастващото търсене на туризъм в Гърция, което не може да бъде поето от съществуващите хотели, отбеляза той.