Над 1 милион собственици на имоти в Гърция са освободени от имотен данък (ENFIA)

0
734

Над един милион собственици на имоти ще бъдат освободени от плащането на Единния данък върху имотите (ENFIA) тази година или поради ниски доходи и имущество, или защото живеят в райони, засегнати от природни бедствия.

Анализ на данни от Независимия орган за публични приходи (AADE) показва също, че в сравнение с 2018 г.  171 703 по-малко хора, ще трябва да плащат ENFIA през 2023 г. Средното плащане по ENFIA спадна с 31% от 489 евро през 2018 г. до 368 евро през 2023 г., докато сумата на активите, използвани за изчисляване на данъка върху имуществото, се повиши от 600 милиарда евро през 2018 г. до 769,4 милиарда евро през 2023 г.

Спадът на данъка върху имотите, изчислен за данъкоплатците е най-висок в Западна Гърция като цяло (от €345 на €234 средно, или спад от 32,1%) и Западна Македония (от €308 на €210 средно, или спад от 31,8% ), като най-гъсто населеният регион на Атика е водещ в плащанията по ENFIA в Гърция, с над 50% от общия размер на страната (от €671 до €540).

Общо 7,168 милиона лица притежават имоти в Гърция. От тях 1,009 милиона са освободени от плащане на ENFIA. Освобождаванията от плащане включват също големи семейства, хора с тежки увреждания с годишен доход под 12 000-15 000 евро (в зависимост от семейното/семейното положение) и собственици на малки имоти.