Най-висока е смъртността на бебетата в България и Румъния по данни на Евростат

0
1240

България е на второ място по смъртност на бебетата в ЕС, малко след Румъния.

Детската смъртност в ЕС за 2018 г. Източник: Евростат

През 2018 г. в Европейския съюз около 14 600 бебета са починали преди да навършат 1 година. А това е еквивалент на детска смъртност от 3,4 на 1000 живородени деца – което е и средното ниво на смъртност в ЕС. Това сочат публикувани днес данни от статистическата служба Евростат.

За 10 години от 2008 г. до 2018 г. коефициентът на детска смъртност в ЕС е спаднал от 4,2 смъртни случая на 1000 живородени деца до 3,4 смъртни случая на 1000. Разширявайки анализа до последните 20 години, смъртността на бебетата е почти наполовина – през 1998 г.са били 6,6 смъртни случая на 1 000.

В периода 2008 – 2018 г. нивото на детската смъртност в ЕС е намаляло от 4,2 на 1000 раждания до 3,4. А за последните 20 години е спаднало почти двойно от 6,6 на 1000 през 1998 г.

За 2018 г. най-високо ниво на детска смъртност в ЕС е регистрирано в Румъния – 6 на 1000 раждания, следвана от България с 5,8, Малта (5,6) и Люксембург (4,3).

Най-ниско е нивото в Естония (1,6) и в Словения (1,7).