Най-много пътуваме в Гърция

0
229

Близо 27% ръст на пътуванията на българи в чужбина, най-много към ГърцияПътуванията на български граждани в чужбина през септември 2023 г. са 816.5 хил., или с 26.8% повече от септември 2022 година, показват данните на НСИ.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 243.9 хил., Турция – 208.9 хил., Сърбия – 61.0 хил., Румъния – 57.4 хил., Германия – 51.0 хил., Италия – 23.1 хил., Австрия – 19.7 хил., Република Северна Македония – 19.5 хил., Обединено кралство – 19.0 хил., Испания – 12.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41.7%, и със служебна цел – 15.8%.

През септември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 206.0 хил., или с 8.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 20.6% и други – с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.0%. Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.8% от общия брой чужди граждани и достига 576.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30.6%, Германия – 17.7%, и Гърция – 14.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 492.9 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 206.5 хил., или 41.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 206.5 хил., Румъния – 176.5 хил., Украйна – 125.4 хил., Германия – 102.2 хил., Гърция – 82.4 хил., Полша – 65.0 хил., Сърбия – 60.1 хил., Обединено Кралство – 48.1 хил., Република Северна Македония – 35.3 хил., Израел – 21.3 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 45.0%, и със служебна цел – 9.3%.