Намаляват таксите на Attiki odos от 2,80 на 2,50 EUR

0
331
Снимка: Ин Тайм

С новия концесионен договор таксите за магистрала Attiki Odos ще бъдат намалени от 2,80 евро на 2,50 евро.

Договорът, който беше одобрен от борда на директорите на Фонда за развитие на активите на Република Гърция (TAIPED) и изпратен до министерствата на финансите и инфраструктурата за коментари, предвижда таксите да останат на тези нива за период от пет години и след това изпълнителят може да поиска преглед, като мотивира искането си. Коментарите се очакват най-късно до 10 дни, а Министерството на инфраструктурата вече е дало съгласието си. Всички коментари ще могат да бъдат включени в окончателния текст директно от самия управляващ директор на TAIPED Димитрис Политис, тъй като съответното разрешение е осигурено от борда на директорите.

Според съобщенията датата за подаване на обвързващи оферти ще бъде отложена за първите 15 дни на юли, тъй като ще бъде предоставено удължаване, тъй като сегашната дата 29 май, седмица след първите избори, не се смята за най-идеалната. Също така е вероятно дотогава да не са завършени всички необходими процедури (и одобрения). Това се разглежда като значително развитие, което вероятно ще намали „мърморенето“ на пазара през последните месеци до степен да подкопае привлекателността на новия договор, особено сред редица местни строителни групи.

В същото време постигането на статут на инвестиционен клас, което би позволило достъп до средства от европейските банки за развитие, ще окаже значително влияние върху разходите за финансиране. Освен това съществуващите условия са се променили значително от началото на тръжния процес, поради повишаването на лихвените проценти. Въпреки това се очаква интересът към новия концесионен договор да бъде висок, тъй като това е един от последните договори на висока стойност, които ще бъдат търгувани на гръцкия пазар.