Нарушителите вече ще губят осигурителните си права в Гърция (АМКА)

0
2104

Губиш осигурителни права в Гърция, ако не си в страната или подправиш документ. Проверки вече и с полиция

Новият регламент въвежда процеса за активиране, както и деактивиране на AMKA в случай, че притежателят му престане да отговаря на изискванията на закона и главно ако той или тя престане да бъде постоянно и законно пребиваващо лице в Гърция.

Целта на Министерството на труда е оптимално обслужване на гражданите и предотвратяване на явления като тези, наблюдавани през последните години, с издаването на номера AMKA на лица, които не отговарят на условията, представянето на фалшиви документи и продължаването на използването на номер AMKA от неподходящи хора за безплатни здравни и социални помощи.

Съответното министерско решение ще бъде издадено до края на годината, определящо процеса и другите компетентни органи по издаването на номера на AMKA, подробностите за издаването на номера на непълнолетни, критериите за законно пребиваване и пребиваване в страната, необходими документи за доказване на законна заетост и постоянно пребиваване и всеки друг необходим документ за издаване, активиране, деактивиране и спиране на номера AMKA.

Вече има споразумение за онлайн връзка на системите на министерствата на труда и миграцията, както и тази на полицията, за кръстосана проверка на документите.