Нова система за придобиване на имот в Гърция – наем за покупка

0
2836

Спадът на разполагаемите доходи и трудностите при осигуряването на банков кредит направиха придобиването на недвижими имоти в Гърция доста трудно през последните години, като все повече хора се насочват към отдаване под наем на имоти – което от своя страна води до по -високи наемни ставки.

Тъй като този проблем не е характерен за Гърция, пазарът е идентифицирал нови инструменти и един от тях е моделът под наем за покупка.

Тази идея предвижда наемателят да плаща всеки месец сума, която е по -висока от месечния наем, като излишната сума се спестява за закупуване на този актив в даден момент в бъдеще. Ако наемателите в крайна сметка решат да не го купуват, парите се връщат.