Нова „такса настаняване“ за 170 000 частни имота в Гърция, включително за български

0
531

Министерството на икономиката и финансите ще наложи такса за настаняване на 170 000 имота, които са активни в сектора за краткосрочно отдаване под наем, както и данък върху добавената стойност (ДДС) на онези собственици-управители, които имат три или повече имота.

Очаква се скоро планът на министерството да бъде внесен в парламента. В случай, че цяла жилищна сграда се използва за краткосрочно отдаване под наем, собственикът трябва да пристъпи към преустройството й в туристическо настаняване. Това означава, че ще трябва да получи съответен лиценз от Министерството на туризма, отговарящ на условията, които в момента се прилагат за туристическо настаняване.

Както беше обявено във вторник от заместник-министъра на финансите Харис Теохарис, „създава се комбинация от интервенции с цел справяне с нелоялната конкуренция с хотелите, но също и с вторичните отрицателни ефекти върху пазара на недвижими имоти и наемите. Развитието на краткосрочните наеми, които са важен източник на доходи за хиляди собственици, не е засегнато.“ От таксата за настаняване гръцката държава потенциално може да събере над 38 милиона евро, като по последни данни нощувките миналия месец възлизат на 25,5 милиона.

Дневната такса за настаняване ще бъде в размер на €1,50. В същото време с ДДС ще се облагат онези собственици на имоти, които наемат три или повече актива чрез платформите. Това означава, че те ще трябва да започнат професионална дейност. Освен това те ще плащат такса за временно пребиваване. Според данни на министерството 168 819 имота, принадлежащи на 107 719 физически лица и корпорации, са вписани в регистъра на имотите за краткосрочно настаняване на Независимия орган за публични приходи (AADE). Те се отнасят за 27 367 имота на 5 297 предприятия и 141 452 имота на 102 422 физически лица. От тях до два имота са собственост на 94 982 данъкоплатци (92,7% от физическите лица), а 7440 физически лица притежават три и повече имота, което се отнася до 30 329 актива. Следователно 7440 физически лица и 5297 предприятия ще трябва да плащат ДДС и такса за временно пребиваване, освен ако не преминат към дългосрочен лизинг.