Нови пунктове за издаване на Европейска здравна карта – ЕЗОК

0
707

От днес издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще става в нови пунктове, съобщават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Заявленията ще се приемат в 120 дистрибуторски центрове на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) на територията на страната.
В досегашните центрове на банка ДСК вече не се приемат заявления, но гражданите, които са подали до 7 юли заявленията си в тях, ще могат да получат готовите карти до 28 юли 2023 г.

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на ПИБ.

Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да има електронен подпис. Картата и услугата по издаването ѝ са безплатни, а срокът за изработката ѝ е до 15 календарни дни.
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престой в друга държава от Европейския съюз притежателят има право на безплатна спешна и медицинска помощ.

При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти гражданите могат да се обръщат за информация към ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, e-mail: info@ezok.bg.