Ново изследване: България е на последно място в ЕС по говорене на националния си език у дома

0
986

Ново изследване на “Pew Research Center“ дава информация за езиците, които хората в ЕС говорят у дома си.

80% от хората в България говорят български език вкъщи, докато например в съседна Гърция 98% от населението говорят своя национален език – гръцкия.

Никак не е изненадващо, че хората в Европейския съюз говорят основно своя национален език когато се намират вкъщи. Но има значителни малцинства в някои от страните, които говорят различен от националния език в домакинството си, пише “Pew Research Center“.

В изследваните 14 държави от ЕС през 2019 г., поне осем от десет възрастни съобщават, че говорят официалния национален език на своята страна у дома, включително почти всички в Полша (100%), Гърция (98%), Унгария (97 %), Франция (97%) и Италия (96%).

Много малък процент в гореизброените пет страни говорят друг език у дома – например 1% от хората в Гърция говорят албански, а 1% от хората във Франция – говорят арабски език. Правим уточнението, че ако участниците в анкетата съобщат, че говорят повече от един език у дома, те са помолени да изберат езика, който използват най-често. Изследването не включва езиците, които хората използват в работата си или в училище.

В други страни от ЕС делът на възрастните, които говорят националния език у дома, е по-малък – 90% в Германия, 89% в Словакия, 81% в Испания и 80% в България.

Тези по-разнообразни езикови среди често отразяват имиграционните модели или уникалните местни условия.

От изследваните 14 държави ромският език, който се говори от европейските роми, се явява като език, използван предимно у дома, в България (6%), Чехия (2%), Унгария (2%) и Словакия (1%). Прави се уточнението, че тъй като ромите са номадска общност, тези цифри най-вероятно са по-ниски от реалните.

Турският език също се появява в множество страни извън самата Турция: 2% от хората в Германия го говорят у дома си, а 14% – в България.