Нов данък за работещите пенсионери в Гърция

0
878

 Министерството на труда в Гърция, предвижда премахване на хоризонталния данък от 30%, който в момента се налага върху пенсията на някой, който все още е нает, дори за кратък период от време, в рамките на месеца или е получавал плащания с „фактура за услуга“. Вместо това новият план предвижда въвеждането на специална вноска към Единния социалноосигурителен субект (EFKA), наложена върху доходите, получени от работа. На практика това означава, че по-голямата част от работещите пенсионери, които получават ниска или дори средна заплата, ще имат голяма полза. Очаква се EFKA също да има полза, тъй като пенсионерите, които постъпват на работа, ще имат стимул да регистрират своята предимно временна работа, като същевременно запазват 100% от пенсията си. И министър-председателят, и новият министър на труда Адонис Георгиадис публично заявиха, че прилагането на по-справедлива система не само ще изпълни целта за „легализиране“ на пенсионерския труд, но и тази за осигуряване на персонал в предприятията. По-конкретно, основният сценарий, който вече се разглежда от Генералния секретариат на социалното осигуряване, е размерът на пенсията да остане непроменен на 100%.

Въпреки това, в допълнение към вече разрешените удръжки, „специална вноска“ ще бъде удържана от дохода, който пенсионерите представят всеки месец, който се генерира само от тяхната работа. Все още не е определен размерът на тази вноска, която според първоначалните прогнози ще бъде между 15% и 30%. Тъй като доходът е малък, печалбата на пенсионера в сравнение със сегашната система ще бъде значителна. Ако доходът е по-висок, тъй като трудовото правоотношение е пълно работно време, тогава е вероятно приспадането да е еквивалентно на 30% намаление на пенсията. Междувременно Министерството на труда също търси начини за увеличаване на участието на длъжниците в схеми за уреждане на дългове, тъй като установява, че участието е много ниско. Георгиадис е под постоянен натиск за нова, по-благоприятна регулация, която да покрива не само стари, но и по-нови дългове, създадени поради енергийната криза.