Нов закон в Гърция ускорява обработката на бежанците

0
621

Правителството очаква, че прилагането на ново законодателство, въведено от началото на годината, ще ускори процедурата по обработка на исканията за убежище, което от своя страна ще помогне за облекчаване на приютите и лагерите, приемащи мигранти в цялата страна.

В началото на декември бяха разгледани 83 683 молби за убежище от първа инстанция. Висящи са още 57 335 молби от втора инстанция.

Най-сериознитепроблеми са на островите поради постоянните пристигания на мигранти от близкия турски бряг. В някои случаи те трябва да чакат повече от шест месеца, за да подадат искане за убежище.

На Лесбос през 2019 г. са регистрирани 18 800 молби за убежище от общо 54 000 в цялата страна.

Според официалните лица, бавният темп на подаване на молби за убежище също се е отразил върху процента на връщането на мигранти в техните страни на произход. Приоритет ще бъде даден на молбите за убежище на граждани на Сирия.