Отново стартират изграждането на ГКПП Струмяни-Берово

0
747

На 08.09.2022 г. областният управител Благоевград Николай Шушков и заместник-министърът на МРРБ Десислава Георгиева подписаха договор за стартирането на подготвителните дейности за изграждането на нов ГКПП Струмяни – Берово. С това беше даден старт на стратегическия проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово, който ще бъде финансиран по Програма Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония 2021-2027.

Финансирането на подготвителните дейности е осигурено по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Интеррег-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 и е предназначено за разработване на техническа документация, изработване на Подробен устройствен план, анализи и др., които да обезпечат проектирането и изграждането на ГКПП Струмяни – Берово. Очаква се стартът да бъде в началото на 2023 година.

С решение на Министерски съвет, областният управител на област Благоевград е определен за Възложител, който следва да осъществи подготвителните дейности, проектирането и строителството на новия ГКПП.

При подписването на договора, областният управител Николай Шушков сподели: „Сбъдна се една дългогодишна мечта на хората от двете страни на границата, за която бяха положени много труд и усилия в годините. Какво по-добро от това да бъдат градени мостове в нелекото време, в което живеем.“

Като бенефициент от Северна Македония на инфраструктурния обект е определен Митническа администрация на Република Северна Македония.
Основните приоритети при изграждането на новия пункт са необходимостта от укрепване на регионалната свързаност, улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между двете страни и отключване на икономическия потенциал в пограничния регион. Преминаването през пункта ще спестява разстояние и време и ще окаже благоприятни ефекти на околната среда с намаляване на концентрацията на вредни емисии.

Средствата за подготвителните дейности са в размер на 20 000 евро. Срокът за изпълнение на подготвителните дейности е 6 месеца.