От днес влиза в сила новият дигитален Ковид сертификат на ЕС

0
1132

От днес влиза в сила цифровият сертификат на ЕС за COVID [“зелен сертификат”, “имунизационен паспорт”] Той ще улесни безопасното свободно движение на граждани в Съюза по време на пандемията от COVID-19.

 

Сертификатът ще бъде въведен във всички държави от ЕС. Страните вече могат да започнат да го издават и използват, като той ще е достъпен във всички държави от ЕС от 1 юли 2021 г.

Какво представлява цифровият сертификат на ЕС за COVID?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID е цифрово доказателство, че дадено лице:

– е ваксинирано стещу КОВИД-19

– е получило отрицателен резултат от тест или

– е преболедувал КОВИД-19

Основни характеристики на сертификата

 

Как ще получават гражданите своите сертификати?

За издаването на сертификата отговарят националните органи. Например той може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или направо чрез портала за електронно здравеопазване.

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата.

Държавите от ЕС се споразумяха за общ модел, който може да се използва за електронната и хартиената версия на сертификата, за да се улесни неговото признаване.

Как това ще подпомогне свободното движение?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде приеман във всички държави от Съюза. Той ще спомогне за координирано премахване на въведените понастоящем ограничения.

При пътуване притежателят на цифров сертификат на ЕС за COVID по принцип трябва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение: Страните от ЕС следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров сертификат на ЕС за COVID, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве.

В такъв случай – например при вземане на мерки във връзка с будещи безпокойство нови варианти – съответната държава от ЕС ще трябва да уведоми Комисията и всички останали страни от Съюза и да обоснове решението си.

Как ще функционира сертификатът?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране.

При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът.

Всеки издаващ орган (напр. болница, център за извършване на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен ключ за цифров подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.

Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. Европейската комисия също така помогна на страните от ЕС да разработят национален софтуер и приложения за издаване, съхраняване и проверка на сертификати и им предостави подкрепа при необходимите тестове за достъп до портала.

 

Гражданите, които още не са ваксинирани, ще могат ли да пътуват до други страни от ЕС?

Да. С цифровия сертификат на ЕС за COVID следва да се улесни свободното движение в рамките на Съюза. Неговото наличие няма да бъде предварително условие за свободното движение, което е основно право в ЕС.

С цифровия сертификат на ЕС за COVID могат също така да се потвърждават резултатите от тестовете, които често се изискват в рамките на приложимите ограничения, свързани с общественото здраве. Сертификатът е възможност за държавите членки да адаптират съществуващите ограничения въз основа на съображения, свързани с общественото здраве. Приложимата в момента препоръка относно координирането на ограниченията на свободното движение в ЕС също ще бъде изменена до средата на юни с оглед на сезона на летните почивки.

Има ли значение коя ваксина е поставена на гражданите?

Сертификати за ваксинация ще бъдат издавани на ваксинирани лица независимо от използваната ваксина срещу COVID-19.

Когато става въпрос за отмяна на ограниченията на движение, държавите членки ще трябва да приемат сертификати за ваксинация за ваксини, които са получили разрешение за търговия в ЕС. Държавите членки могат да решат да разширят това и за пътуващи лица в ЕС, които са получили друга ваксина.

Също така страните от ЕС трябва да решат дали да приемат сертификат за ваксинация след една доза или след завършването на пълен ваксинационен цикъл.

Какви данни са включени в сертификата? В безопасност ли са данните?

Цифровият сертификат на ЕС за COVID съдържа необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата, като не се съхраняват или запазват, когато сертификатът се проверява в друга страна от ЕС.

Сертификатите ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на контрола ще се проверява само валидността и автентичността на сертификата, т.е. кой го е издал и подписал. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден цифров сертификат на ЕС за COVID.

България е свързана с портала на ЕС за цифрови КОВИД сертификати.

Понастоящем България издава [на сайта his.bg] и проверява само сертификати за ваксинация и за преболедуване [функциите за отрицателно тестване се очаква да бъдат пуснати в идните седмици бел.р].

Източник: Европейската комисия

Снимка: Министерство на здравеопазването