От днес в Гърция стартира програмата за 1 милиард евро за кредитиране на бизнеса заради загубите от пандемията

0
762

Към четвъртък повечето фирми могат да подават заявления за получаване на държавни заеми чрез новия механизъм за подпомагане на предприятия, известен като „депозити за връщане“, които ще разпределят средства в размер на 1 милиард евро.

За съжаление, онези компании, които проявяват интерес, ще бъдат малко на тъмно, тъй като условията и критериите за подбор ще станат известни едва по-късно, след изключването на предприятията, които могат да се възползват от други инструменти за финансиране. Следователно те няма да знаят колко компании се интересуват, сумата, която ще получат или изискванията за допустимост. Служител на финансовото министерство заяви, че всичко това ще бъде обявено след края на подаването на заявленията на 10 април, така че всеки заинтересован бизнес да не променя междувременно финансовите си данни.

Могат да кандидатстват фирми, в които работят до 500 души, при условие че не правят съкращения. Те могат да подават заявленията си в платформата myBusinessSupport, която ще работи на уебсайта на Независимия орган за публични приходи.

Същият служител добави, че няма да има приоритетни номера, тъй като всички приложения ще се разглеждат едно по едно въз основа на създадения алгоритъм. Денят след приключването на процеса на кандидатстване – т.е. 11 април – министерството ще съобщи как трябва да бъдат разпределени средствата от 1 милиард евро, докато дължимата сума ще бъде преведена по банковите сметки на получателите преди края на април. Министерството ще определи таван на сумата, която ще получи всяка компания.

Както заявиха министър Христос Стайкурас и неговият заместник Тодорис Скайлакакис, връщането на депозита може да бъде пълно или частично; дали сумата ще бъде върната частично или нейната цялост ще зависи от това дали всяка компания е устойчива или е станала проблемна поради кризата Covid-19 и не е изпълнила задълженията си: В такива случаи част от депозита, който ще бъде върнат, ще бъде отписан. Плащането на държавата ще се дължи в рамките на пет години, като първата година е гратисният период.