Пазарът на недвижими имоти в Гърция е 8,4 млрд. евро за 2022г. като 2 милиарда са от чужбина

0
232

Средствата, инвестирани миналата година в жилищния пазар в Гърция, се оценяват на над 8 милиарда евро, което подчертава възходящата тенденция в търсенето, но и в цените.

Тази сума е висока, като се има предвид както фактът, че банките вече не финансират 100% от стойността на закупуваните имоти, така и фактът, че само 20% от покупките и продажбите се извършват чрез банково кредитиране.

Според данните на Bank of Greece, общо 1,1 милиарда евро са били отпуснати под жилищни заеми през 2022 г., сума, която, въпреки че е увеличена с 42% в сравнение с 2021 г., все още отговаря само на 10% от съответните средства, отпуснати през периода на балона на пазара на недвижими имоти.

Както отбелязва централната банка на Гърция, в периода 2005-2007 г. средногодишно са изплащани суми от порядъка на 12 млрд. евро. За 2022 г. се изчислява, че банките финансират приблизително 65% от стойността на имота, който ще се придобива. Това означава, че общата стойност на имотите, придобити с банкови заеми, възлиза на 1,45 млрд. евро. Ако тази сума е 20% от общата сума, тогава общата стойност на направените инвестиции в пазара на недвижими имоти възлиза на около 8,4 милиарда евро. Припомняме, че само €2 милиарда са постъпили от чужбина за покупка на имоти в Гърция. Друг интересен елемент е ниската стойност на имотите, финансирани от банките. Според данни на BoG за четвъртото тримесечие общите изплатени жилищни заеми са достигнали 337 милиона евро, което е увеличение от 31,4% на годишна база. Отпуснати са общо 4069 кредита на средна стойност 82 700 евро, като процентът на финансиране е 61% от стойността. Това означава, че средната стойност на имотите, придобити със заем през последните три месеца на 2022 г., е била едва 115 000 евро. Това е ясна индикация, че тези, които търсят финансиране за покупка на имот, са нисколиквидни. Въпреки това през четвъртото тримесечие на годината общите направени инвестиции се оценяват на над 2,15 милиарда евро, ако се броят и покупките, финансирани изключително с дялов капитал.