Последен срок за данъчни декларации в Гърция. След вторник започват масови проверки

0
273

Крайният срок за подаване на данъчни декларации, два пъти удължаван, изтича във вторник и данъчните власти са готови да започнат най-разширените проверки досега за истинността на изявленията на данъкоплатците.

Нови онлайн системи позволиха на независимия орган по публични приходи да притежава данни за застрахователни договори, разходи за болнично лечение, училищни такси и много други дейности. Той също така ще даде приоритет на проверката на дейностите по банкови сметки с баланс над 100 000 евро и финансови портфейли на стойност над 200 000 евро.

Властите се интересуват дали всички тези суми са декларирани или са продукт на пране на пари. Данъчните власти вече имат капацитета да определят дали разходите съответстват на приходите и в случай на надхвърляне на данъците. Но има случаи, които трябва да бъдат допълнително разследвани, за да се установи откъде са дошли парите. Също така е често срещано данъкоплатците да „забравят“ да декларират доходи, спечелени или депозирани в чужбина.

Независимият орган разполага с пълна информация за банкови сметки, които кумулативно показват дейност в размер на над 100 000 евро. Те могат да проверяват парични преводи, депозити и тегления по всякакъв начин и преводи към и от трети лица. Известна е същата подробна информация за портфейлите, както за тази, така и за минали години. Както вече беше казано, данъчните власти се интересуват първоначално от финансови портфейли на стойност над 200 000 евро, въпреки че в крайна сметка ще се случи по-дълбоко копаене в по-малки. Властите също знаят, естествено, за спечелените лихви и данъка върху тях. Те също така притежават данни за дивиденти, пари, депозирани във финансови институции за изплащане на всички видове заеми (ипотечни, потребителски), включително лихви, такси за просрочени плащания по заеми и всяка друга подходяща информация.

Властите имат достъп до всички данни за застрахователни договори от всякакъв вид: живот, смърт, лична злополука и болест. Във връзка с това те знаят колко сте похарчили в болници и други здравни заведения. Разходите на всички за училищни такси и дори за сметки за мобилни телефони също са в ръцете на данъчните служители. Остава да видим колко допълнителни приходи ще бъдат открити.