Последен шанс да намалите данъчните задължения и глобите си в Гърция с 34%

0
466

Министерството на икономиката и финансите дава възможност на данъкоплатците, които искат да приключат висящи в съдилищата данъчни дела при облекчени условия и съкратено производство, като удължи дейността на комисията за извънсъдебно решаване на данъчни спорове.

Тези, които подадат заявление до 30 юни 2024 г. и приемат предложението на комисията, ще си осигурят намаление на доплащанията и глобите с до 75% и уреждане на задълженията на до 24 вноски. Все пак те ще трябва да платят 30% от дълга в рамките на пет дни след подписването на компромиса. Остатъкът може да бъде платен на вноски.

Според данни на министерството от ноември 2020 г. до комисията са подадени 5349 случая, в които общата сума, начислена от данъчните власти, е достигнала 901,5 милиона евро. Компромисните предложения на комисията съответстват на 590,1 милиона евро – т.е. тези, които са приели предложението, са имали средна отстъпка от 34,6% върху сумата, начислена от данъчните власти. Пред комисията има 755 висящи дела, които трябва да бъдат разгледани най-късно до 31 октомври 2024 г. В противен случай те се считат за мълчаливо отхвърлени и се внасят отново в компетентния съд.

По данни на Министерството на правосъдието към 31 март 2023 г. (последни налични данни) висящите данъчни дела в апелативните административни съдилища са 4789, а митническите дела са 600. Въз основа на съществуващи данни от 31 декември 2022 г. 1398 все още не са определени, 1961 са определени, докато за 1460 все още не е издадено решение, от които 83 са висящи от 2020 г. Забавянето при произнасянето на дела за тези, които вярват, че имат шанс да спечелят процеса или да намалят сумата, оценена от данъчните власти, е особено вероятно да ги отведе до комисията за извънсъдебно разрешаване на спорове. Разбира се, има и други случаи, при които жалбоподателите просто печелят от подобни забавяния, като отлагат плащането на сумите, наложени им от данъчните власти. Според графика на Министерството на финансите крайният срок за приключване на разглеждането на заявленията за извънсъдебно споразумение е 31 октомври 2024 г., а протоколът за сетълмент трябва да бъде издаден до 31 декември 2024 г.