По-скъпите имоти в Гърция повишават данъците върху доходите с до над 40%

0
489

Новите повишени ставки на облагаемата собственост, известни официално като „обективни стойности“, които влязоха в сила през януари 2022 г., водят до увеличаване на облагаемата стойност на активите на данъкоплатците, използвани за оценка на техните реални доходи („tekmiria“ в Гръцки). За някои собственици на имоти или дори наематели това ще има отрицателни последици, тъй като ще бъдат помолени да плащат допълнителни данъци. От друга страна, в области, където обективните стойности са намалели, tekmiria също ще падне. Следователно в районите, където зоновите ставки се покачват над прага от 2800 евро на квадратен метър, текмирията на жилищата, взети предвид за определяне на облагаемия доход, се увеличават с 40%. В тези райони, където обективните стойности са се увеличили с повече от €5000 евро/кв.м., оценките на къщата tekmiria се увеличават с 21,43%. В райони, където цените на обективната зона паднаха под прага от 2800 евро/кв.м, нивото на текмирия на къщите ще бъде намалено с 28,57%. Например жителите на 3-ти район на община Атина са изложени на риск да бъдат хванати в този капан, като там зоновите ставки се повишават от 2300 евро на 3200 евро/кв.м. (включително областите на Астероскопио, Петралона, ​​​​Метаксургио и Тисио). По същия начин жителите на 1-ви район на Солун (т.е. историческия център на града), жителите на община Пирея и Палео Фалиро и др. На Санторини и Миконос максималната зона на цената вече надвишава лимита от 5000 евро и тези, които не могат да покрият текмириа с декларираните си доходи, ще плащат допълнителен данък. За обитавани от собственици или наети или безплатно предоставени вторични жилища, нивото на текмириа е определено на 50% от предполагаемата стойност на основното жилище заедно с неговото спомагателно пространство. Ако жилището се отдава под наем за определени месеци от годината, годишните суми за поддръжка както за основното, така и за вторичното жилище ще бъдат разпределени въз основа на месеците на наема.