Продължава подпомагането за гориво в Гърция на платформата FuelPass2. Кой има право? ( ПОДРОБНО)

0
397

Платформата Fuel Pass 2 за справяне с цените на горивото днес също е отворена за данъчни (АФМ) номера, завършващи на 8, 9 и 0. 

По информация на Министерството на цифровото управление и в рамките на програмата до вчерашния следобед, вторник, над 700 000 граждани са подали своите заявления. Платформата – която се отваря постепенно – за останалите ДДС номера е налична днес и за тези, завършващи на 8, 9 и 0.

По-конкретно:

01/08/2022 за данъчни номера, завършващи на 1, 2 и 3

08.02.2022 г. за данъчни номера, завършващи на 4, 5, 6 и

7 08.03.2022 г. за данъчни номера, завършващи на 8, 9 и 0.

От утре, 4 август 2022 г., ще може да се подават заявления, независимо от данъчния номер на физически лица. Припомняме, че кандидатстването се прави онлайн на vouchers.gov.gr, като за влизане в платформата се избира Fuel Pass 2. Ще влезете с кодовете на Taxisnet. След това платформата ще ви помоли да попълните и актуализирате данните си: -Имейл адрес -Номер на мобилен телефон – Номер на лична банкова сметка Отбелязва се, че тези бенефициенти, които желаят да направят това, могат също да завършат процеса чрез KEP от сертифициран служител.

Кой е изключен от Fuel Pass 2

Пояснява се, че за да могат кандидатите да подлежат на субсидия за разходите за гориво, заявлението не се отнася за: таксита, бусове и камиони за обществено ползване и превоз на пътници. 

Новата субсидия за гориво обхваща месеците юли, август и септември, като бенефициентите могат да получат парите или под формата на виртуална дигитална карта, при условие че имат смартфон, който поддържа тази технология, или по банковата си сметка. В първия случай надбавката е с 15 евро по-висока, вместо 5 евро, които бяха за Fuel Pass 1. Кой отговаря на условията за Fuel Pass 2 Всяко физическо лице, включително лица на свободна практика, които са данъчни местни лица на Гърция с деклариран семеен доход за данъчната 2021 г. до тридесет хиляди (30 000) евро, увеличен с три хиляди (3 000) евро за съпруга или съжителстващия партньор и допълнителни три хиляди (3000) евро за всяко дете на издръжка от домакинството и до сумата от четиридесет и пет хиляди (45 000) евро, може да поиска финансова помощ за покриване на разходите за потребление на гориво за месеците юли, август и септември 2022 г.

Общ размер на субсидията за месеците юли, август и септември в зависимост от основното местоживеене:

Сто (100) евро с помощта на дигитална дебитна карта за отговарящи на условията собственици на превозни средства, различни от мотоциклети и мотопеди, с основно местожителство в регионите Северно Егейско море, Южно Егейско море, Йонийски острови, Крит, в регионалната единица на островите на регион Атика, в регионалната единица Споради на регион Тесалия, в регионалната единица Тасос на регион Източна Македония и Тракия, на остров Самотраки на регионалната единица Еврос на регион Източна Македония и Тракия и на остров Амулиани на Халкидики Регионална единица на област Централна Македония.

Горната сума е определена на осемдесет и пет (85) евро, ако бенефициентът избере да депозира в банкова сметка. Осемдесет (80) евро с помощта на цифрова дебитна карта за отговарящи на условията собственици на превозни средства, различни от мотоциклети и мотопеди, с основно местожителство в останалата част на Гърция.

Горната сума е определена на шестдесет и пет (65) евро, ако бенефициентът избере да депозира в банкова сметка.

Седемдесет (70) евро с използване на дигитална дебитна карта за отговарящи на условията собственици на мотоциклети – мотопеди, с пребиваване в регионите на Северно Егейско море, Южно Егейско море, Йонийски острови, Крит, в Регионалната единица на островите на Регион Атика , в Регионална единица Споради на Регион Тесалия, в Регионална единица Тасос на Регион Източна Македония и Тракия, на о-в Самотраки на Регионална единица Еврос на Регион Източна Македония и Тракия и на о. Амулиани от регионално звено Халкидики на регион Централна Македония. Горната сума е определена на петдесет и пет (55) евро, ако бенефициентът избере да депозира в банкова сметка. Шестдесет (60) евро с помощта на цифрова дебитна карта за отговарящи на условията собственици на мотоциклети – мотопеди, с основно местожителство в останалата част на Гърция. Горната сума е определена на четиридесет и пет (45) евро, ако бенефициентът избере да депозира в банкова сметка.