Рекорден брой сделки с имоти в Гърция

0
684

Продажбите на жилища в Гърция са на път да достигнат 170 000 сделки тази година, което означава, че те ще отбележат най-високия обем продажби от края на 2000-те.

Данните на Независимия орган за публични приходи (AADE) за първите четири месеца на 2023 г. показват подаването на 56 060 данъчни декларации за прехвърляне на имоти. Ако този процент се запази до края на 2023 г., тогава общият брой се очаква да нарасне до почти 170 000 транзакции. Тези данни се регистрират за първи път, тъй като произтичат от електронните данъчни декларации, които се извършват като част от дигитализацията на съответния процес, с цел ускоряване на продажбите на пазара на недвижими имоти. Следователно не е възможно да се прави сравнение например с предходни години, така че относителното заключение за хода на продажбите на пазара на недвижими имоти е по-сигурно.

 Въз основа на съответно проучване на отдела за изследвания и анализи на Cerved Property Services, което е направено въз основа на наличните данни, през 12-те месеца април 2022 г. – март 2023 г. обемът на сделките е намалял с 12,45% спрямо непосредствения предходни 12 месеца (април 2021 г. – март 2022 г.). В повечето региони на страната е отчетен спад, но има и някои региони, особено популярните сред туристите, където се наблюдава ръст. Най-голям спад се наблюдава в Солун с 18,16%, докато в централната част на Атина спадът е значително по-нисък от средния за страната, тъй като е ограничен до 7,56%. Като цяло в Атика спадът на транзакциите достигна 13,2%, като най-голям спад е регистриран в регионите на Източна Атика (-17,88%), в северните и западните предградия (-16,55%), докато в южните предградия, в Пирея и наблизо области спадът е по-умерен, съответно -10,17%, -9,71% и -11,7%. Имаше и няколко региона на Атика с растеж, като Врилисия, Халандри, Папагу, Хайдари,Коридалос, Илиуполи, Глифада и Вулягмени,  главно с интерес от чужбина.