Специалната декларация за пътуващите до Гърция ще определя кои са рискови, потенциално опасните ще бъдат изолирани (+ДЕКЛАРАЦИЯТА)

0
1374

Гърция отваря вратите си за чуждестранни туристи в сряда – 1 юли като изисква от желаещите да посетят страната попълнен предварително формуляр. Формулярът се попълва онлайн и след попълването му се чака и-мейл с генериран код – QR-код, който прави профил на пътуващия. На границата ще се прилагат и рандомизирани целеви тестове.

Формулярът (passenger locator form – PLF), който е задължителен за всички туристи е базиран на интелигентен софтуер, който изчислява кои туристи биха попаднали в рискова категория като потенциални носители на КОВИД-19. Формулярът е задължителен за всички, които пътуват за Гърция.

Димитрис Параскевис, доцент по епидемиология в Атинския Каподистрийски университет и член на гръцкия Оперативен Щаб, борещ се с епидемията, заяви пред телевизия SKAI, че „конкретният алгоритъм ще може да открие по-голямата част от привнесените случаи“.

Формулярът (PLF) трябва да се попълни от пътниците до 48 часа преди да тръгнат за Гърция. Задължителен е от 27 юни до 31 август 2020 г.

Пътуващите трябва да попълнят формуляра на своя компютър или мобилен телефон и да включат важна информация и подробности, като например тяхната страна на произход, кои държави трябва да пресекат преди да пристигнат до Гърция и къде са били през последните 15 дни.

Данните за пътниците ще бъдат събрани в база данни и чрез анализ всеки пътник ще получи специален QR – код, въз основа на който гръцките власти ще знаят при пристигането му дали пътникът трябва да бъде тестван за КОВИД-19 или не.

Формулярът (PLF) можете да намерите тук.

Генералният секретариат за гражданска защита публикува пълна информация за здравните мерки, които пътниците трябва да предприемат в Гърция, както и протоколи за влизане в страната:

От 1 юли 2020 г. гръцкото правителство определи как страната ще посреща пътниците и ще извършва необходимия диагностичен скрининг (тестване за КОВИД-19).

Всички пътници са длъжни да попълнят формуляр (PLF) най-малко 48 часа преди да влязат в страната, като предоставят подробна информация за тяхната отправна точка, продължителността на предишния си престой в други страни и точния адрес на престоя в Гърция.

 

Протокол за пристигане на сухопътна граница

Пристигане на лицата на граничния контролно-пропусквателен пункт. Всички лица, влизащи в страната, трябва да покажат попълнен формуляр (PLF) при пристигането си. Показването на генерирания от формуляра код – QR-код може да стане от екрана на мобилния телефон или разпечатан на хартиен носител.

След проверката, в зависимост от техния код входящите лица ще бъдат насочени от служителите или до зоната за скрининг (тестване за коронавирус), или ще им се разреши да продължат пътуването си до крайното си местоназначение в страната, като получат инструкции от граничния персонал, касаещи, по-специално, необходимите действия в случай, че развият симптоми на респираторна инфекция. В случай на развитие на такива симптоми трябва незабавно да се свържат с Националния център за обществено здраве (EODY).

Ако пътниците планират да имат няколко спирания в Гърция, те трябва да декларират това във формуляра си и да попълнят първоначалната си дестинация, както и маршрута си за следващите седем дни. Мобилните здравни звена EODY (KOMY) ще работят денонощно на сухопътните контролно-пропускателни пунктове.

Докато резултатите от теста не станат налични, пристигащите лица, на които е направен тест за новия коронавирус SARS-CoV-2, са задължени да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, кайто са декларирали във формуляра си (PLF).

Техните данни се въвеждат в информационната система EODY, която е свързана с регистъра на COVID, за да се улесни проследяването на контактите в случай, че някой даде положителен резултат на теста. След приключване на тестването те влизат в страната, получавайки инструкции за спазване на самоизолация, докато не бъдат обявени резултатите от техния тест.

Всички пътници трябва да спазват всички необходими превантивни хигиенни мерки (използване на маски и физическо / социално дистанциране).

 

Протокол за пристигащи по въздуха

След пристигане на терминала пътниците ще покажат своя QR – код на персонала, който провежда скрининга. Всеки пътник показва QR – кода си на екрана на мобилния си телефон или отпечатан на хартиен носител.

В зависимост от техния QR код, пътниците ще бъдат насочени или към зоната на скрининг (тестване за КОВИД-19 от обучен медицински екип) или към изхода (зоната за прибиране на багажа или паспортния контрол). Онези от пътниците, на които е направен тест за SARS-CoV-2 са задължени да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, кайто са декларирали в техния формуляр (PLF). След приключване на скрининга те се насочват към изхода.

Всички пътници трябва да спазват всички необходими превантивни хигиенни мерки (използване на защитни маски и физическо дистанциране).

Протокол за пристигащи по море пътници

Пристигане на входящите пътници пеша до главната входна порта.
Пристигащите пътници, пристигащи в превозни средства, се насочват към специалната входна врата.
Всички пътници се прехвърлят в зоните, където се намира скрининговият персонал, който проверява техния уникален код – QR-код, който всеки пътник показва на екрана на мобилния си телефон или отпечатан на хартиен носител.
В зависимост от QR кода на пътниците, проверяващият персонал или ги насочва към зоната на скрининг (тестване), или им позволява да влязат в страната. Онези от пътниците, на които е направен тест за SARS-CoV-2 са задължени да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, кайто са декларирали в техния формуляр (PLF).
След като бъдат тествани им се разрешава да влязат в страната.
Всички пътници трябва да спазват всички необходими превантивни мерки (използване на защитни маски и физическо дистанциране).