Стартират електронните сделки с имоти в Гърция

0
893

От 1 ноември Гърция пуска пилотно електронното имотно досие, в което ще се събират всички необходими документи за прехвърляне на имотите. Електронната имотна картотека, където ще бъдат събрани всички необходими документи за прехвърляне на имотите официално ще бъде активирана от 1 януари 2024 г.

Въпреки това, на първия етап и докато кадастралният регистър не бъде разширен на цялата територия, прехвърлянията ще се отнасят само за имоти, разположени в райони, които са кадастрализирани и има кадастрална служба. По този начин нотариусите ще могат да получат необходимите оправдателни документи и да изпълнят съответните договори за кратък период от време, без да се налага да чакат общините, данъчната служба или други органи на гръцката държава да ги издадат.

По-специално Нотариусите ще влизат в платформата, след като бъдат удостоверени с личните си идентификационни кодове на Генералния секретариат на информационните системи на публичната администрация  и след това с помощта на идентификационните кодове на Нотариалния регистър, за да удостоверят статуса си за използване на платформата. В същото време страните по договора (купувачи и продавачи) влизат в платформата с личните си кодове.

Нотариусът при влизане в електронната платформа подава искане за прехвърляне на имот, като въвежда Данъчните номера на купувача и продавача. След това кани страните чрез платформата да приемат заявката за прехвърляне и да предоставят необходимите разрешения.

Продавачът влиза в платформата и след това в заявката за прехвърляне, създадена от нотариуса, избира имота за прехвърляне и същевременно упълномощава нотариуса да събере документи и информация и предприеме всички необходими действия за изваждане на нотариалния акт.