Туризмът съставлява една трета от икономиката на Гърция

0
60

Едно от три евро, които Гърция печели всяка година, идва от туризъм, което показва зависимостта на гръцката икономика от сектора.

Според проучване, озаглавено „Приносът на туризма към гръцката икономика през 2023 г.“ от Института на Гръцката туристическа бизнес асоциация (INSETE), общият принос на сектора към икономиката на страната през 2023 г. – т.е. както преките, така и вторичните ползи – се оценява в диапазона между 62,8 милиарда и 75,6 милиарда евро, което съответства на между 28,5% и 34,3% от БВП. Прекият принос само на туризма се оценява на 28,5 милиарда евро през 2023 г., което съответства на 13% от БВП на страната и е най-високият в исторически план за сектора до момента. През 2022 г. съответните цифри за прекия принос бяха 23,9 милиарда евро и 11,6% от БВП.

През 2019 г. той е бил 23,1 млрд. евро и 12,6% от БВП, показват данните на INSETE. Туризмът остава предимно експортно ориентиран, като 82,7% от приходите идват от входящ туризъм. Освен това секторът е допринесъл пряко в своя пиков период – т.е. третото тримесечие на 2023 г. – до 16,4% от заетостта и като цяло пряко и косвено до около 40%, което означава, че той е най-големият работодател в страната. Директният принос от 28,5 милиарда евро е разделен между цифрите от разходите за входящ туризъм (20,7 милиарда евро, включително разходи за круизни пътници), въздушен транспорт (2,5 милиарда евро), морски транспорт (144 милиона евро), разходи на круизни компании (235 милиона евро) , вътрешен туризъм (2,5 милиарда евро) и вътрешна добавена стойност от инвестиции (2,5 милиарда евро).