Финансови помощи за млади фермери в Гърция

0
410

Гръцкото министерство на земеделието започва да спонсорира младите фермери.

С от 30 000 до 43 000 евро се подпомагат младите земеделски стопани в зависимост от обема на отглежданите от тях продукти. Това е само начално подпомагане на новите млади фермери. Правителството работи по изграден стратегически план, като се дава приоритет на чувствителните сектори, обявиха от аграрното министерство в Атина. Финансира се също изграждането на центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. С предимство за финансиране са фермери от планински райони, както и тези, които работят на малки острови.

По 10 хиляди евро стартово се субсидират проектите на птицевъдите.

Министерството на развитието съвместно с аграрното работят за дългосрочно мотивиране на младите фермери, които осигуряват продоволствена сигурност на страната, коментират специалистите.