Хората с по-високо образование са по-склонни да се ваксинират срещу КОВИД-19 сочи проучване в 19 държави

0
3509

Според анкета, проведена през месец юни на 13 426 души от 19 страни, резултатите от която публикувани в сп. “Нейчър”, 71,5% от участниците в анкетата заявяват, че е “много вероятно” или “вероятно” да се ваксинират срещу КОВИД -19, а 61,4% съобщават, че “биха приели препоръката на работодателя си за това дали да си сложат ваксина”. Анкетираните с висше образование са по-склонни на имунизация, отколкото онези с по-ниска образователна степен. 

Анкетата е проведена в Бразилия, Канада, Китай, Еквадор, Франция, Германия, Индия, Италия, Мексико, Нигерия, Полша, Русия, Сингапур, Южна Африка, Южна Корея, Испания, Швеция, Обединеното кралство и САЩ.

Разликите в процентите на хората, желаещи да си направят ваксинация варират от почти 90% (в Китай) до по-малко от 55% (в Русия). Участниците в анкетата, които заявяват, че имат повече доверие в информацията, предоставяна от държавните източници, са по-склонни да се ваксинират и да се послушат съвета на работодателя си.

Представените резултати са от проучването за вероятността от ваксинация на 13 426 респонденти – произволна извадка от популациите на 19 страни, които съставляват около 55% от световното население. Жените са 53,5% от популацията на проучването; 63,3% от всички участници печелят повече от 32 щатски долара на ден. Повече от една трета от анкетираните (36,3%) са с висше образование, а 62,4% са на възраст между 25 и 54 години.

Респондентите от Китай дават най-висок процент положителни отговори (631 от 712 респонденти, 88,6%) и най-нисък дял отрицателни отговори (5 от 712, 0,7%), когато им е зададен въпросът дали “биха се имунизирали с безопасна и ефективна ваксина“. Респондентите от Полша отчитат най-висок дял на отрицателните отговори (182 от 666, 27,3%), докато респондентите от Русия дават най-нисък дял на положителните отговори (373 от 680, 54,9%).

На въпроса дали „Вие бихте приели ваксина, ако тя е препоръчана от Вашия работодател и е одобрена като безопасна и ефективна от правителството“, 31,9% (4286 от 13 426) напълно се съгласяват, докато 17,9% (2411 от 13 426) донякъде или напълно не се съгласяват. Налице са значителни различия по държави, като Китай отново има най-висок дял на положителни отговори (596 от 712, 83,7%) и най-нисък дял на отрицателни отговори (26 от 712, 3,7%). Русия има най-висок дял на отрицателни отговори (278 от 680, 40,9%) и най-нисък дял на респондентите (184 от 680, 27,1%), желаещи да приемат препоръката на работодателя си.

Хората над 25-годишна възраст с по-голяма вероятност биха се ваксинирали, отколкото тези на възраст 18–24 години.

Хората, които печелят над 32 долара на ден, са били с 2,18 пъти по-склонни да отговорят положително на въпроса дали ще се ваксинират, отколкото хората, печелещи под 2 долара на ден.

Броят на респондентите с по-високо ниво на образование също положително корелира с желанието за ваксинация.

Хората, които са съобщили за боледуване от КОВИД-19 при себе си или при членове на семейството си, не са по-склонни да отговорят положително на въпроса за имунизацията, отколкото другите респонденти.

Респондентите, които са заявили, че се доверяват на правителството си, са по-склонни да се ваксинират, отколкото тези, които са казали, че му нямат доверие.

“Ако ваксината срещу КОВИД-19 е доказано безопасна и ефективна, ще се ваксинирам.”

През 2015 г. Стратегическата консултативна група на експертите по имунизация на Световната здравна организация (СЗО) определи „забавянето в приема или отказа от ваксинация въпреки наличието на ваксинационни услуги“ като една от десетте глобални заплахи за здравето през 2019 г.

В много страни колебливостта и дезинформацията за ваксините и имунизацията представляват съществени пречки за постигане на колективен имунитет спрямо болестта. Правителствата и служителите в областта на общественото здравеопазване трябва да бъдат подготвени да се справят с колебанията по отношение на ваксините и да ограмотяват обществеността. Активистите срещу ваксинацията (т.н. антиваксъри) вече водят кампания в множество страни срещу необходимостта от ваксина, като някои отричат ​​съществуването на КОВИД-19 като цяло. Дезинформацията, разпространена по множество канали, може да има значителен ефект върху ваксинацията срещу КОВИД-19.

Други проучвания показват, че определени социални групи имат различно отношение спрямо ваксинация срещу КОВИД-19: например във Франция изследване показва, че хората с ниски доходи, с по-ниско образование и привържениците на крайното дясно са по-малко склонни да се имунизират срещу КОВИД-19; в Австралия – онези с по-ниско образователно ниво, а в САЩ безработните и афро-американците.