Цените на апартаментите в Гърция продължават да растат

0
305

Цените на апартаментите в Гърция са нараснали с 12,2% през четвъртото тримесечие на 2022 г. и със среден годишен темп от 11,1% през 2022 г., се казва в доклад на Банката на Гърция в сряда. Разпределени по възраст на имотите, годишният темп на изменение на цените на новите апартаменти е 12.1% и 12.2% на старите апартаменти. През четвъртото тримесечие на 2022 г. темпът на нарастване на цените на годишна база е 12,1% за новите апартаменти (до 5 години) и 12,2% за старите апартаменти (над 5 години). За 2022 г. цените на новите апартаменти са се увеличили средно с 11,8%, при увеличение от 8,2% през 2021 г., докато цените на старите апартаменти са се увеличили с 10,5% през 2022 г., при увеличение от 7,2% през 2021 г. Разпределени по региони, през октомври-декември 2022 г. цените на апартаментите са се увеличили с 15,2% на годишна база в Атина, 14,5% в Солун, 10,3% в други градове и 6,3% в други райони на Гърция. Като цяло за 2022 г. цените са се повишили средно съответно с 13%, 11,8%, 10% и 7,4% в горепосочените области. По отношение на всички градски райони, през четвъртото тримесечие на 2022 г. цените на апартаментите са се повишили с 13% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., докато през 2022 г. са се увеличили със среден годишен темп от 11,5%. Имот