Чехите са най-големите оптимисти в Европа

0
1345

Около 71 процента от чехите смятат, че икономическата ситуация в Чехия е добра, докато средната стойност за ЕС е 47 процента.

Положителната оценка на икономическата ситуация на Чешката република се увеличи с 2 процента за година.

Оценката на заетостта в Чехия сега също е много положителна. С 80 процента положителни гласове чехите завършиха на трето място след Дания и Холандия, докато средната стойност за Европа е 43 процента.

През 2016 г. състоянието на заетостта в Чехия се счита за добро от 60 процента от чехите, се посочва в доклада.

В сравнение с 2018 г. доверието в ЕС се повиши сред чехите, но въпреки това то остава с 39 процента петото най-ниско от изследваните страни.

През 2018 г. цифрата възлизаше на 32 процента, а преди пет години – на 27 процента.

Наред с нарастващото доверие в ЕС, нараства и доверието в националните институции и правителството.

Когато трябва да кажат кое е най-доброто, което ЕС е донесъл, чехите най-често цитират свободното движение на хора, мира, обменното обучение по Еразъм и икономическата сила на ЕС.

Що се отнася до негативните характеристики на ЕС, чехите най-често говорят за бюрокрацията, разхищаването на пари и недостатъчния граничен контрол.

На въпроса за какво трябва да харчат ЕС, чехите главно смятат, че това трябва да са заетост и социални въпроси. Следват отбраната и сигурността с 40 процента и опазването на околната среда и климата с 34 процента.

Анкетата е проведена върху извадка от 1013 души над 15 години между 14 и 29 ноември. Средната стойност за ЕС включва Обединеното кралство.