Чехия има най-големия ръст на средната заплата в цяла Централна Европа

0
1426

През последните десет години заплатите в Чешката република са нараснали с 51%, което е повече, отколкото в съседните страни.

Заплатите в Чехия растат два пъти по-бързо, отколкото в Германия или Словакия. Най-бавният растеж на заплатите е в Германия, където през последните десет години растежът е бил 26,5%, почти наполовина в Чешката република. В Словакия 10-годишният растеж е 27,1%. В Полша заплатите са се увеличили с 34% за същия период, а в Австрия с 36,9%.

В абсолютно изражение заплатите в Чешката република са много по-ниски от тези в Германия, където брутната заплата е три пъти по-голяма или е над 4000 евро или 106 436 крони на месец, което е с 193% повече от средната за Чехия. Следва Австрия със средна заплата от 100 321 чешки крони. В Чешката република средната месечна заплата преди данъци е 34 271 крони, в Полша 29 591 крони, а в Словакия 27025 крони.