10 000 диви свине заплашват Солун

0
399

Горските и ветеринарните служби смятат, че в момента около Солун има между 9000 и 10 000 диви свине. Както заявява кметът на Неаполис-Сикиес Симос Даниелидис, „тези числа са трагични и ако вземем предвид скоростта на тяхното възпроизвеждане, след 2-3 години те ще са завладели района. Трябва да се вземат незабавни, радикални и ефективни мерки“.

Общо събрание за разглеждане на въпроса, беше проведена широка среща, която беше свикана от инспекцията за прилагане на горската политика на Македония-Тракия, с участието на представители на общини, Регион Централна Македония, службата по горите и пожарната.