5 финансови мерки за подпомагане на малкия бизнес и семействата в Гърция

0
1182

Правителството на Гърция подготвя следващите си ходове, които ще доведат до увеличаване на разполагаемия доход на предприятия и домакинства чрез спиране на данъците и подреждането на дълговете, създадени през 2020 г., както и допълнителни траншове за плащането на тазгодишния данък върху дохода и единния данък върху собствеността (ENFIA)

Министерството на финансите предвижда пет мерки, които ще помогнат на компаниите и семействата да се възстановят, когато пазарът се отвори отново и работниците се върнат на работа. Тези мерки са спиране на депозитите за корпоративен данък, ново подреждане на дълговете, спиране на мерките по отношение на онлайн плащанията и изчисляването на доходите на базата на активи, както и допълнителни вноски за данъчното плащане за тази година, подобно на миналогодишното .

1) Онлайн плащания: Правилото за поне 30% от доходите на човек да се харчат чрез кредитни и дебитни карти или плащания през интернет няма да се прилага за доходите през 2020 г., тъй като въпреки нарастването на онлайн търговията много социални групи не могат да си позволят да харчат толкова, колкото са изискванията като дял.

2) Текмирия: Правителството обмисля преразглеждане на изчисляването на доходите, основано на активи, известно на гръцки като „tekmiria“, тъй като кризата е намалила доходите и хиляди данъкоплатци биха били изложени на риск да бъдат облагани с несъществуващи приходи. Спирането на метода ще бъде частично или общо за доходите през 2020 г.

3) Данъчен депозит: Министерството на финансите обмисля намаляване на депозитите за корпоративен данък върху доходите, но по-целенасочено от миналата година. Повечето компании ще покажат загуби тази година така или иначе, така че цената на такава мярка при всички положения би била доста ограничена.

4) Минали дългове към държавата: Всички задължения към данъчните власти и фондовете за социално осигуряване, които са били спрени след първото блокиране, миналата пролет, ще бъдат включени в споразумението за извънреден дълг, което ще започне през 2022 г. Това ще бъде в размер на 24 безлихвени траншове или на 48 вноски с лихва от 2,5%.

5) 2021 данъци: Министерството трябва да увеличи броя на траншовете за данъка върху доходите за тази година и ENFIA до осем. Първата вноска вероятно ще бъде отложена от юли до август или септември. Платформата Taxisnet за данъчни декларации ще отвори в средата на май.