BPW отново е в България

  0
  128

  BPW International отново е в България.
  На 9 април в София беше учредено сдружението „Жените в бизнеса и професиите“, български клуб на Business and Professional Women
  .Международната федерация на жените в бизнеса и професиите BPW International е основана от д-р Лена Мадезин Филипс през 1930 г.
  BPW International е най-влиятелната международна дамска бизнес мрежа с клубове в над 100 страни на пет континента. Членовете й включват влиятелни жени лидери, предприемачи, собственици на бизнес, ръководители, професионалисти и млади жени в бизнеса и професиите.Европа е най-силният регион в рамките на BPW International с повече от 18 000 членове в близо 31 страни.
  Основните цели, които българският клуб си поставя са :
  1. Подкрепа за жени и момичета за получаване на повече икономическа, социална и финансова независимост
  2. Повишаване и насърчаване на умения и компетенции сред младите хора и подкрепа за учене през целия живот
  3. Създаване на условия и изграждане на мрежа за взаимопомощ и подкрепа при реализиране на максималния потенциал на жени с лидерски и професионални качества в сферите на политиката, икономиката, бизнеса и администрацията.
  За президент на клуба бе избрана Росина Тодорова.