SMOTEL – Новата генерация хотели с подобрени услуги в Гърция

0
397

Гръцката конфедерация на предприемачите за туристическо настаняване (SETKE) промотира новата марка smotel, целяща създаването на ново поколение туристически места за настаняване в Гърция. Smotel е последният от трите проекта, които SETKE популяризира през последните години (другите два са Breakfast Basket и Experience Tourism), които ще играят важна роля в трансформацията на сектора на малките квартири. Според SETKE създаването на smotel е исторически момент за сектора, тъй като навлиза в нова ера, но също така и за по-широкия сектор на хотелиерството, тъй като ще предложи нови, подобрени възможности за настаняване. С това ново име на марката туристическите места за настаняване ще могат да бъдат сертифицирани, независимо от тяхната категория или размер, като се има предвид, че предлагат подобрени и специализирани услуги на клиентите, насърчавайки гостоприемството.

Хотелите трябва да отговарят на специфични изисквания, за да могат да бъдат включени в тази нова категория туристически места за настаняване. За да могат местата за настаняване да бъдат сертифицирани с този етикет, те трябва да предлагат подобрени услуги, като така наречена Кошница за закуска (Breakfast basket), както и всяко заведение трябва също да предлага поне един вид туризъм за преживявания. 

Целта на новата марка хотели е създаването на места за настаняване с подобрено качество, които ще се утвърдят в ерата след пандемията като нов избор за настаняване. Това, което се появи в епохата след пандемията, е силното желание на хората за нови, надградени и автентични изживявания, които сега могат да бъдат осигурени от smotel. Новата марка на SETKE е реалност и има за цел да предложи на съвременните пътешественици различна, качествена възможност за настаняване, променяйки имиджа на малките туристически единици. Надеждите са, този нов модел на настаняване да се наложи в Гърция, а скоро и в Европа, казват от туристическата асоциация на страната